Overige

Herziene certificering helpt koffieboeren verduurzamen

20 dec , 2016  

Sinds kort werken het duurzame landbouwnetwerk SAN (Sustainable Agriculture Network) en de Rainforest Alliance met een herziene standaard voor certificering. De 2017 SAN Standaard beoogt boeren te ondersteunen om hun duurzame levensonderhoud een stap verder te brengen door het verhogen van productiviteit van hun boerderij en om meer weerbaar te worden tegen klimaatverandering.

De herziene standaard omvat bestaande best practices en recente innovaties in duurzame landbouw. De leidende principes van de standaard zijn planning en management van het boerenbedrijf, bescherming van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en betere levensomstandigheden.

Belangrijke veranderingen in de standaard

Klimaatslimme landbouwpraktijken zijn ingebouwd in de standaard om boeren te helpen risico’s van klimaatverandering aan te pakken. Door de nadruk te leggen op bescherming van bodem, efficiënter gebruik van water en bescherming en herstel van natuurlijk ecosystemen kunnen boeren de negatieve effecten op hun boerderij van extreem of grillig, zoals onregelmatige regenval, verandering van temperaturen en daarmee samenhangende uitbraken van plagen en ziekten van gewassen, verkleinen. Dezelfde landbouwpraktijken helpen ook de uitstoot van broeikas uit landbouw te verminderen.

Ontbossing

Een belangrijk doel van de 2017 SAN Standaard is om de conversie van bos voor landbouw, -dé grootste oorzaak van ontbossing in de tropen-, tegen te gaan. De bescherming van bossen is verplicht voor Rainforest Alliance gecertificeerde boeren. De standaard verbiedt de conversie van natuurlijke ecosystemen na 2014 en beschermt zowel primair als secundaire bossen alsook kwetsbare ecosystemen als wetlands en natuurlijke graslanden. Verder mag verwoesting van ecosystemen, die bestempeld zijn als “High Conservation Value”, niet hebben plaatsgevonden na november 2005.

Een belangrijke innovatie in de 2017 SAN Standaard is het “Continuous Improvement Framework.” Dit kader definieert drie prestatieniveaus en vereist tijdgebonden investeringen en verbeteringen met betrekking tot waterkwaliteit, afvalbeheer, bodembescherming, arbeidsomstandigheden, leefbaar loon en andere belangrijke elementen van duurzaamheid.

Strengere criteria

De standaard kent strengere criteria met betrekking tot mensenrechtenkwesties, zoals de huisvesting van werknemers, sanitaire voorzieningen en veiligheid, evenals strenge criteria over gendergelijkheid en tegen kinderarbeid. De 2017 SAN Standaard bevat ook verplichte criteria voor boeren om effectieve manieren beschikbaar te maken aan hun werknemers om klachten in te dienen.

De 2017 SAN Standaard bevat een aanzienlijk strenger kader voor de geïntegreerde bestrijding van plagen en ziekten van gewassen en het veilig gebruik van pesticiden. De 2017 SAN Lists for Pesticide Management verbieden, in lijn met de World

Koffieplukkers op een Rainforest Alliance gecertificeerde boerderij in Honduras. Foto: rainforest Alliance

Health Organization (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het gebruik van 150 giftige stoffen. Het document bevat ook 170 andere stoffen, die alleen zijn toegestaan onder strenge controles om zo de negatieve impacts op de volksgezondheid, waterleven en wilde dieren, inclusief bestuivers, tegen te gaan. Deze 170 stoffen kunnen alleen worden toegepast onder strikte veiligheidsmaatregelen, zoals het beperken van gebruik via de lucht om besmetting van natuurlijke ecosystemen te voorkomen en de werknemers en omstanders te beschermen.

Sustainable Agriculture Network

De Rainforest Alliance heeft in 1998 geholpen het internationale Sustainable Agriculture Network (SAN) op te zetten. In de gezamenlijke geschiedenis hebben SAN en Rainforest Alliance samen meer dan een miljoen kleinschalige, middelgrote en grote boerderijen en coöperaties gecertificeerd. Vandaag de dag is dat samen goed voor ongeveer 8,6 miljoen hectare landbouwgrond wereldwijd, waarop in 42 verschillende landen, 100 verschillende soorten gewassen groeien.

Uitgebreid proces

De 2017 SAN Standaard is het resultaat van een uitgebreid proces van herziening, waarbij meerderde stakeholders zijn betrokken: van boeren, NGO’s, bedrijfsleven tot wetenschappelijke en technische experts. Die zijn betrokken bij openbare consultatiebijeenkomsten en testen in het veld in belangrijke regio’s. De nieuwe standaard is ontwikkeld volgens de Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards van de ISEAL Alliance, de wereldwijde associatie voor duurzaamheidsstandaarden, wiens missie het is om duurzaamheidsstandaarden te versterken om zowel mens als natuur er beter van te laten worden.

De 2017 SAN Standaard is nu gepubliceerd op www.san.ag en zal vanaf 1 juli 2017 bindend zijn voor audits.

Lees meer op de Frog Blog.

Koffie Rwanda. Foto- Rainforest Alliance:Jungwon Kim

Koffie Rwanda. Foto- Rainforest Alliance:Jungwon Kim

, , ,

ByGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.